® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

KMG-001 KUNMING JIAOZI MOUNTAIN 6996 4D3N KY MAR

รหัสทัวร์ : BODA200014
KMG-001 KUNMING JIAOZI MOUNTAIN 6996 4D3N KY MAR

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 7,997 11,497 แสดง - 30
Sold Out
2 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 6,996 10,496 แสดง - 30
Sold Out
3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 7,997 11,497 แสดง - 30
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 8,998 12,498 แสดง - 30
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 30
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 8,998 12,498 แสดง - 30
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 8,998 12,498 แสดง - 30
Sold Out
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 7,997 11,497 แสดง - 30
Sold Out
9 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 6,996 10,496 แสดง - 30
Sold Out
10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 7,997 11,497 แสดง - 30
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 8,998 12,498 แสดง - 30
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 7,997 11,497 แสดง - 30
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 8,998 12,498 แสดง - 30
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 8,998 12,498 แสดง - 30
Sold Out
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 7,997 11,497 แสดง - 30
Sold Out
16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 6,996 10,496 แสดง - 30
Sold Out
17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 7,997 11,497 แสดง - 30
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 8,998 12,498 แสดง - 30
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 30
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 8,998 12,498 แสดง - 30
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 8,998 12,498 แสดง - 30
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 7,997 11,497 แสดง - 30
Sold Out
23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 6,996 10,496 แสดง - 30
Sold Out
24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 7,997 11,497 แสดง - 30
Sold Out
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 8,998 12,498 แสดง - 30
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 30
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 8,998 12,498 แสดง - 30
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 8,998 12,498 แสดง - 30
Sold Out
29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 7,997 11,497 แสดง - 30
Sold Out
30 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 2,147,483,647 2,147,487,147 แสดง - 30
Sold Out
31 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 7,997 11,497 แสดง - 30
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

KMG-001 KUNMING JIAOZI MOUNTAIN 6996 4D3N KY MAR
KMG-001 KUNMING JIAOZI MOUNTAIN 6996 4D3N KY MAR
ราคาเริ่มต้น 6,996
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน