® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

ZKMG09 จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน [เลสโก ภูเขาหิมะ] 4D3N

รหัสสินค้า: BODA192664
ZKMG09 จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน [เลสโก ภูเขาหิมะ] 4D3N

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
24 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 20
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 10,999 14,998 แสดง - 30
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 10,999 14,998 แสดง - 30
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 10,999 14,998 แสดง - 30
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 10,999 14,998 แสดง - 31
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 10,999 14,998 แสดง - 30
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 10,999 14,998 แสดง - 30
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 32

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZKMG09 จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน [เลสโก ภูเขาหิมะ] 4D3N
ZKMG09 จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน [เลสโก ภูเขาหิมะ] 4D3N
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน