® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

ZKMG08 จีน คุนหมิง ผานโจว แปะก๊วยพันปี [เลสโก แปะก๊วยพันปี] 4D3N

รหัสสินค้า: BODA191819
ZKMG08 จีน คุนหมิง ผานโจว แปะก๊วยพันปี [เลสโก แปะก๊วยพันปี] 4D3N

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 10,999 13,998 แสดง - 30
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 10,999 13,998 แสดง - 30
4 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
5 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 10,999 13,998 แสดง - 30
11 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
12 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 10,999 13,998 แสดง - 30
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 10,999 13,998 แสดง - 30
18 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
19 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 10,999 13,998 แสดง - 30
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 10,999 13,998 แสดง - 30
25 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
26 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 10,999 13,998 แสดง - 30
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 10,999 13,998 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZKMG08 จีน คุนหมิง ผานโจว แปะก๊วยพันปี [เลสโก แปะก๊วยพันปี] 4D3N
ZKMG08 จีน คุนหมิง ผานโจว แปะก๊วยพันปี [เลสโก แปะก๊วยพันปี] 4D3N
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน