® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

VZDLI01 เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้ เริ่มต้น 6888

รหัสสินค้า: BODA191606
VZDLI01 เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้ เริ่มต้น 6888

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ต.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 ( 52 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 8,888 11,388 แสดง - 30
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 30
3 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 30
10 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 7,999 10,499 แสดง - 30
14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 30
17 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 30
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 30
24 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 9,888 12,388 แสดง - 30
1 ธ.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 30
12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 30
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 30
15 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
19 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 30
22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
26 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 9,888 12,388 แสดง - 30
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 30
2 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
5 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 30
9 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
12 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 30
16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
19 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 30
23 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
25 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 30
26 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 30
30 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
2 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63 8,999 11,499 แสดง - 30
6 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
13 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
16 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 8,999 11,499 แสดง - 30
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 8,999 11,499 แสดง - 30
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
1 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 30
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
8 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 30
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
15 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 30
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 30
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

VZDLI01 เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้ เริ่มต้น 6888
VZDLI01 เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้ เริ่มต้น 6888
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน