® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 249 พีเรียดจาก จาก 44 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA196266

WONDERFUL COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ [BR]

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ มิลาน | เซอร์แมท | เจนีวา | โลซานน์ | เบิร์น อินเทอร์ลาเกน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
10 มี.ค. - 29 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
10 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
7 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
7 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63
4 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
41,900
ทัวร์โค๊ด BODA195724

ZMXP16 ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก สามขุนเขาแห่งรัก]

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องเมืองเทพนิยาย พิชิต "ยอดเขามงบล็องค์" โดยกระเช้าไฟฟ้า ที่ "เมืองชาโมนิกซ์" พิชิต "ยอดเขากลาเซีย 3000" โดยกระเช้าไฟฟ้า ท้าพิสูจน์ความสูงบน "สะพานแขวนพีควอร์ค"
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 24 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
12 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
42,999
ทัวร์โค๊ด BODA194623

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 12 พ.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
4 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
45,900
ทัวร์โค๊ด BODA194631

SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 28 ก.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
18 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
22 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
45,900
ทัวร์โค๊ด BODA195399

ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ มิลาน | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | โลซานน์ | อินเทอร์ลาเกน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
4 ก.พ. - 28 ก.ค. 63 (15 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
45,900
ทัวร์โค๊ด BODA195717

ZZRH11 สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เซอร์แมท ลูเซิร์น [เลสโก รักสุดใจทิตลิส

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิวทิวทัศน์และธารน้ำแข็ง 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค"
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 18 มิ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
45,999
ทัวร์โค๊ด BODA195400

SWITZERLAND IN MY HEART สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ซูริค | เบิร์น | เขาชิลธอร์น | อินเทอร์ลาเกน | ยอดเขาริกิ | ซุก | แองเกิ้ลเบิร์ก | มิลาน
เดินทางช่วง
12 ก.พ. - 30 มิ.ย. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
4 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
49,900
ทัวร์โค๊ด BODA196087

GET ALONG WITH BEAUTIFUL ALPS ITALY AND SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ มิลาน | เซอร์แมต | ยอดเขากรอนเนอร์แกรต| ยอดเขากลาเซียร์ 3000| โลซานน์| ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
13 ก.พ. - 1 ก.ค. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
14 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
4 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
49,900
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 44 โปรแกรม