® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์เวียดนาม 146 พีเรียดจาก จาก 10 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA190462

(VIT-WH08-FD) WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN _3 DAYS (FD) (ไฟล์ทเช้า-เย็น)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 ต.ค. - 14 ธ.ค. 63 (15 ช่วงวันเดินทาง)
30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
31 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
7 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
14 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,500
ทัวร์โค๊ด BODA200864

(VIT-CS02-FD) CLASSIC VIETNAM_HANOI-HALONG 3 DAYS JUN-DEC 20 BY FD 10500 THB

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ต.ค. - 14 ธ.ค. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
31 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
31 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
31 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
7 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
7 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
7 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,500
ทัวร์โค๊ด BODA200865

(VIT-SW01-FD) SWITZERLAND VIETNAM 3D _HANOI-SAPA 3 DAYS JUNE - DEC 20 BY FD 10900 THB

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ต.ค. - 14 ธ.ค. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
31 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
31 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
31 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
7 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
7 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
7 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,900
ทัวร์โค๊ด BODA180707

(VIT-WH02-FD) WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 DAYS (ไฟล์ทเช้า-เที่ยง)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ต.ค. - 14 ธ.ค. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63
19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63
20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด BODA196718

PVN20-FD เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน (FD) บินเช้า-กลับเย็น เที่ยวเต็มวัน

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ต.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 (23 ช่วงวันเดินทาง)
29 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
7 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
14 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
8 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63
13 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63
14 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63
 • 15 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63
  16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63
  17 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63
  20 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63
  21 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63
  22 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63
  23 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63
  24 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63
  25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
  27 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63
  28 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63
  29 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
  30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
  31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (14) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด BODA196713

PVN12-VJ เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา 4วัน (พักซาปา 2คืน)

 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
12 พ.ย. - 30 ธ.ค. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63
7 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด BODA196714

PVN13-VJ เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 พ.ย. - 30 ธ.ค. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63
7 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด BODA196719

PVN21-FD เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน (พักบนบานาฮิลล์)

 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ต.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 (23 ช่วงวันเดินทาง)
29 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
7 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
14 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
8 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63
13 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63
14 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63
 • 15 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63
  16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63
  17 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63
  20 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63
  21 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63
  22 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63
  23 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63
  24 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63
  25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
  27 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63
  28 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63
  29 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
  30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
  31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (14) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,999
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 10 โปรแกรม