® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 19 พีเรียดจาก จาก 12 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA191952

PNZ02-MH PRO NEW ZEALAND SPRING SEASON 6D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
51,999
ทัวร์โค๊ด BODA193255

PNZ03-MH PRO NEW ZEALAND COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020 6D3N

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
57,999
ทัวร์โค๊ด BODA192180

Beautiful of Kiwi Land นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6DAYS 3NIGHTS โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
20 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
79,888
ทัวร์โค๊ด BODA191033

KIWI_02 NORTH ISLAND (7D5N)

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
81,900
ทัวร์โค๊ด BODA191034

KIWI_03 SOUTH ISLAND [TSS-AKA] (7D5N)

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
93,900
ทัวร์โค๊ด BODA193019

SOUTH ISLAND (TSS-AKA) 7D5N

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
95,900
ทัวร์โค๊ด BODA193020

SOUTH ISLAND (TSS-FOX) 7D5N

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
96,900
ทัวร์โค๊ด BODA191035

KIWI_04 SOUTH ISLAND [MFM-AKA] (7D5N)

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
97,900
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 12 โปรแกรม