® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 55 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA200424

PNZ04-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY EP.2 6D3N

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 8 ก.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
55,900
ทัวร์โค๊ด BODA200044

KIWI_01 PROMOTION NORTH ISLAND (6D4N)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 21 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
59,900
ทัวร์โค๊ด BODA200045

KIWI_02 SPECIAL NORTH ISLAND (7D5N)

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 22 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 6 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
79,900
ทัวร์โค๊ด BODA200046

KIWI_03 SOUTH ISLAND [TSS-AKA] (7D5N)

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 22 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 6 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
85,900
ทัวร์โค๊ด BODA200047

KIWI_04 SOUTH ISLAND [MFM-AKA] (7D5N)

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 22 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 6 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
85,900
ทัวร์โค๊ด BODA200048

KIWI_05 SOUTH ISLAND [MFM-KAI] (7D5N)

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 22 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 6 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
85,900
ทัวร์โค๊ด BODA200049

KIWI_06 SOUTH ISLAND [MFM-FOX] (7D5N)

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 22 มิ.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 6 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
85,900