® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์พม่า 20 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA190731

RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days

  • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
7 พ.ย. 63 - 2 ม.ค. 64 (7 ช่วงวันเดินทาง)
7 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
16 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
26 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
1 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด BODA200868

(MDL-RM01-PG) MANDALAY-BAGAN 3 DAYS 2 NIGHTS (PG)

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
6 พ.ย. - 15 พ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด BODA190732

RGN1-8M โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
6 พ.ย. 63 - 3 ม.ค. 64 (11 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
12,999