® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์มาเก๊า 303 พีเรียดจาก จาก 31 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA191329

NX 1991_มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ต.ค. - 2 พ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
3,993
ทัวร์โค๊ด BODA193315

MFM-001 MACAU-ZHUHAI-SHENZHEN 1991 3D2N NX OCT

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ต.ค. - 2 พ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
3,993
ทัวร์โค๊ด BODA193317

MFM-002 MACAU-ZHUHAI-SHENZHEN 3993 3D2N NX OCT

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
24 ต.ค. - 30 ต.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
3,993
ทัวร์โค๊ด BODA193318

MFM-002 MACAU-ZHUHAI-SHENZHEN 3993 3D2N NX NOV

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
11 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
17 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
3,993
ทัวร์โค๊ด BODA193406

MFM-001 MACAU-ZHUHAI-SHENZHEN 1991 3D2N NX DEC

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
2 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
17 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
3,993
ทัวร์โค๊ด BODA193736

MFM-004 MACAU-ZHUHAI 3993 3D2N NX NOV

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
11 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
3,993
ทัวร์โค๊ด BODA193737

MFM-004 MACAU-ZHUHAI 3993 3D2N NX DEC

 • ระยะเวลา 369 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
1 ธ.ค. 62 - 3 ธ.ค. 63
4 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
3,993
ทัวร์โค๊ด BODA192485

มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
24 ต.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
5,890
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 31 โปรแกรม