® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์เกาหลี 59 พีเรียดจาก จาก 11 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA201461

35-BGSY-0608-1 Budget SNOW YACHT (Jun-Aug20)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 ส.ค. - 2 ก.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
14 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63
15 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63
22 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63
29 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63
 More Airline
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด BODA201462

35-BGBK-0608-1 Budget BEAUTIFUL KOREA (่Jun-Aug20)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 ส.ค. - 30 ส.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
 More Airline
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด BODA200720

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A03 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SUMMER

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
12 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
14 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63
 Eastar Jet
เริ่มต้น
14,876
ทัวร์โค๊ด BODA201157

ทัวร์เกาหลี สัมผัสหิมะแรก FIRST SNOW 5วัน 3คืน (LJ)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 พ.ย. - 9 ธ.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
19 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63
5 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63
 Jin Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด BODA200721

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A04 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี AUTUMN

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
2 ก.ย. - 1 ธ.ค. 63 (26 ช่วงวันเดินทาง)
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
4 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
23 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63
 • 2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63
  7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
  9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
  14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
  16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
  21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
  23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63
  28 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
  30 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63
  4 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
  6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63
  11 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
  13 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63
  18 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63
  20 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63
  25 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
  27 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (17) ซ่อน
 Eastar Jet
เริ่มต้น
15,876
ทัวร์โค๊ด BODA201472

35-PMS5S-0708-1 SALE 5* Star Korea (Jul-Aug20) 15 ท่าน การันตีเดินทาง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
14 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
14 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63
 More Airline
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด BODA201471

35-PMBSY-0608-1 Premium BUSAN SUNCHEON YEOSU (Jun-Aug20) 15 ท่าน การันตีเดินทาง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
13 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
13 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
20 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
27 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
 Korean Air
เริ่มต้น
22,900
ทัวร์โค๊ด BODA201470

35-PMDGB-0608-1 Premium DAEGU GYEONGJU BUSAN (Jun-Aug20) 15 ท่าน การันตีเดินทาง

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 ส.ค. - 30 ส.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
 Korean Air
เริ่มต้น
23,900
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 11 โปรแกรม