® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ดูไบ 33 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA201389

(FAM-UAE-EK) DUBAI FAMTRIP 5 DAYS 3 NIGHT (EK) 01-05 MAY 20 UPDATE 06 MAR 20

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 5 พ.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด BODA191934

(UAE-SS-EK) SUPER SHOCK DUBAI 5DAYS 3NIGHT (EK) JUN-OCT 19 UPDATE 14 JUN 19

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 2 ดาว
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 27 ก.ย. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
26,999
ทัวร์โค๊ด BODA201473

(UAE-DST-EK) DUBAI SUMMER TIME 5DAYS 3NIGHT (EK) MAY-SEP 20 UPDATE 11 MAR 20

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 27 ก.ย. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
28,999
ทัวร์โค๊ด BODA200879

(UAE-HL-EK) SAY HELLO DUBAI 5DAYS 3NIGHT (EK) APR-MAY 20 UPDATE 07 JAN 20

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 เม.ย. - 3 มิ.ย. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
31,999