® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์จีน 97 พีเรียดจาก จาก 11 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA200463

ทัวร์จีน หว่อจือเต้า!! ลี่เจียง SMCN-8L1482

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
12 ก.ค. 63 - 4 มิ.ย. 65 (13 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
2 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63
9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
23 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63
30 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63
6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63
 Lucky air
เริ่มต้น
11,777
ทัวร์โค๊ด BODA200461

ทัวร์จีน เหินห่าว!! ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง SMCN-8L1484

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 ก.ค. - 4 ต.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
15 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
29 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63
 Lucky air
เริ่มต้น
12,777
ทัวร์โค๊ด BODA200579

XJ888 เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
18 ก.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 (10 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63
30 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63
6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63
20 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63
4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด BODA190772

HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
23 ก.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 (15 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
8 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63
20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด BODA200106

LG002 ลี่เจียง แชงกรีล่า 4วัน3คืน 8L 826 13.15 - 16.30

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
12 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
2 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63
9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
23 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63
30 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63
6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด BODA200107

LG001 ลี่เจียง 4วัน3คืน 8L 826 13.15 - 16.30

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
12 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
2 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63
9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
23 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63
30 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63
6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด BODA201031

PEK03 BEIJING นางพญาเหนือมังกร 5D3N BY HU

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ส.ค. - 18 ต.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
 Hainan Airlines
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด BODA200462

ทัวร์จีน หนีห่าว!! ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า SMCN-8L1483

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 ก.ค. - 27 ก.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
5 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
23 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
 Lucky air
เริ่มต้น
14,777
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 11 โปรแกรม