® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์จีน 2169 พีเรียดจาก จาก 235 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA200463

ทัวร์จีน หว่อจือเต้า!! ลี่เจียง SMCN-8L1482

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ม.ค. 63 - 4 มิ.ย. 65 (35 ช่วงวันเดินทาง)
26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
 • 29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
  5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
  3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
  10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
  17 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
  19 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63
  24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
  7 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63
  14 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63
  28 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63
  5 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
  12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
  19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
  26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
  2 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63
  9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
  16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
  23 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63
  30 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63
  6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63
  13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63
  20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63
  27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
  4 มิ.ย. 64 - 4 มิ.ย. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (26) ซ่อน
 Lucky air
เริ่มต้น
4,777
ทัวร์โค๊ด BODA200454

CTU-002 CHENGDU 5995 4D2N MU

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 2 เม.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
30 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
 China Eastern
เริ่มต้น
5,995
ทัวร์โค๊ด BODA194485

PVG-009 SHANGHAI SKI 6996 5D2N (CZ) JANUARY

 • ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
26 ม.ค. - 30 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
6,996
ทัวร์โค๊ด BODA196819

KMG-001 KUNMING JIAOZI MOUNTAIN 6996 4D3N KY FEB

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ก.พ. - 3 มี.ค. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
 kunming airline
เริ่มต้น
6,996
ทัวร์โค๊ด BODA200014

KMG-001 KUNMING JIAOZI MOUNTAIN 6996 4D3N KY MAR

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
2 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
9 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
 • 10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
  30 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
  31 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (22) ซ่อน
 kunming airline
เริ่มต้น
6,996
ทัวร์โค๊ด BODA200178

KMG-001 KUNMING JIAOZI MOUNTAIN 6996 4D3N KY APR

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 (29 ช่วงวันเดินทาง)
1 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
6 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
7 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63
8 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
 • 10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
  16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
  17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
  18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63
  21 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
  22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
  24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
  25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
  27 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
  28 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63
  29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (20) ซ่อน
 kunming airline
เริ่มต้น
6,996
ทัวร์โค๊ด BODA192913

HC16-HX HEYDAY ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3วัน2คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
 • อาหารจานเด่น ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 24 มี.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
6,999
ทัวร์โค๊ด BODA193821

FDKMG01 คุนหมิง แผ่นดินแดง ซุปตาร์..วันเดอร์แลนด์ 4วัน2คืน เดินทาง ต.ค.

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.พ. - 2 มิ.ย. 63 (50 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
 • 28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  1 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63
  3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  8 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
  25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
  2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
  8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
  9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
  13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
  15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
  16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
  22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
  23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
  29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
  30 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (41) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
7,888
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 235 โปรแกรม