® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์แคนาดา 5 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA194586

The Miracle Canada 10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU)

  • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 6 ก.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
25 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
27 มิ.ย. 63 - 6 ก.ค. 63
 China Eastern
เริ่มต้น
99,888