® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์แคนาดา 2 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA192300

The Miracle Canada 10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU)

  • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
 China Eastern
เริ่มต้น
95,900