® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์กัมพูชา 23 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA181505

BT-REP01_FD กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.ค. - 25 ต.ค. 63 (15 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
12 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BODA200113

REP001 เสียมเรียบ นครวัด นครธม ล่องเรือโตนเลสาบ 3วัน2คืน

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 มิ.ย. - 30 ส.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
5 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999