® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์กัมพูชา 42 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA197161

REP-001 SIEM REAP 5995 2D1N WE

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
18 เม.ย. - 10 พ.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
18 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
2 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
5,995
ทัวร์โค๊ด BODA181505

BT-REP01_FD กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 31 พ.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BODA200113

REP001 เสียมเรียบ นครวัด นครธม ล่องเรือโตนเลสาบ 3วัน2คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 30 ส.ค. 63 (20 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
 • 3 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
  22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
  13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
  19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
  5 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
  17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
  26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
  1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
  8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63
  28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด BODA181488

BT-REP02_FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ FD

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,900