® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์บรูไน 9 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA180254

(BN-BI3D2N) BEAUTIFUL BRUNEI 3 DAYS BY BI

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 พ.ย. - 29 ธ.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
 Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น
16,999
ทัวร์โค๊ด BODA180855

(BFB-BI5D4N) BALI FREE BRUNEI 5 DAYS 4 NIGHT

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 พ.ย. 62 - 1 ม.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น
22,555