® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ภูฏาน 20 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA181122

(BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
24 ม.ค. - 28 เม.ย. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
54,900
ทัวร์โค๊ด BODA194758

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3)

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
8 ก.พ. - 17 พ.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
56,900