® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ภูฏาน 26 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA181122

(BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
11 ธ.ค. 62 - 28 เม.ย. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
 • 6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (9) ซ่อน
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
25,900
ทัวร์โค๊ด BODA194758

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
18 ม.ค. - 10 พ.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
56,900