® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย 37 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA194516

Penguin parade and Long nosed monkey เมลเบิร์น บรูไน 6DAYS 4NIGHTS โดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
7 มี.ค. - 25 มิ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
7 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
20 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63
 Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น
34,900
ทัวร์โค๊ด BODA200043

AUSSIE_04 : PERTH (5D3N)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 มี.ค. - 28 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
47,900
ทัวร์โค๊ด BODA200040

AUSSIE_01 : SYDNEY-PORT STEPHEN (5D3N)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 มี.ค. - 7 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
57,900
ทัวร์โค๊ด BODA200041

AUSSIE_02 : MELBOURNE (5D3N)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 มี.ค. - 28 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
57,900
ทัวร์โค๊ด BODA200042

AUSSIE_03 : SYDNEY-MELBOURNE (6D4N)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 21 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
69,900
ทัวร์โค๊ด BODA200039

SYDNEY-MELBOURNE (7D5N) พักซิดนีย์ 2 คืน เมลเบิร์น 3 คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 16 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
78,900